Konkursy

Konkursy to ważna forma edukacyjnej pracy w Muzeum. Są one próbą pobudzenia indywidualnego rozumowania, metodą wykazania związku historii z teraźniejszością, uzmysłowienia potrzeby szacunku dla wiedzy i uwrażliwiania na piękno.

Od wielu lat współorganizujemy je z krakowskimi instytucjami: Społeczną Szkołą Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademią Żakowską, Biblioteką Kraków, aktorami Teatru „Groteska” oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla uczniów szkół podstawowych dedykowane są konkursy wiedzy o Krakowie „Krakusek” i „Krakus”. Przekazują ciekawą historię Krakowa, zapoznają z legendarnymi i historycznymi postaciami związanymi z miastem oraz z zabytkami będącymi świadectwem minionych epok. Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kierujemy konkurs „Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze”. Uczestnicy mają możliwość samodzielnego opracowania scenariusza, zaprezentowania pomysłowych kostiumów, fantazyjnej scenografii, poznania pracy aktora teatralnego. Ciekawa forma konkursu zachęca przede wszystkim do poznawania fascynujących legend i nie mniej interesującej historii wzgórza wawelskiego.

Atrakcyjną formą edukacji dla dzieci i młodzieży są konkursy plastyczne i literackie o różnorodnej tematyce, rozbudzające wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną przez obcowanie z dziełem sztuki; wymagające od uczestników samodzielnego przygotowania przez zapoznanie się z prezentowanymi na ekspozycjach wawelskich zabytkami o dużej wartości artystycznej, historycznej i kulturowej. Wernisaże towarzyszące ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród przynoszą pozytywne emocje i potwierdzają, że każdy jest zdolny do kontaktu ze sztuką.