Konserwacja i prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami w Zamku Pieskowa Skała

Centrum Wystawowo-Konferencyjne

fragment ołtarza, drewniana rzeźba anioła grającego na lirze, na zdjęcie nałożony delikatny ornament
Konferencja konserwatorska 15 XI 2023
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom konserwacji i prewencji dotyczących zakończonego projektu Wielokulturowa Rzeczpospolita, którego efektem jest pełna konserwacja wnętrza jak i wyposażenia Kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała. 
Podczas konferencji zaprezentowana zostanie publikacja Konserwacja i prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami w Zamku Pieskowa Skała. 

Program:
9.00 — Otwarcie konferencji – wykład wprowadzający Huberta Piątkowskiego – kierownika projektu 
9:20 — Wiktoria Kałwak – Najnowsze odkrycia w kaplicy pw. św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała w świetle historii obiektu 
9:40 — Inga Widlińska – Konserwacja i restauracja wystroju wnętrza kaplicy pw. św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała 2022–2023 
10:00 — Dyskusja 
10:15 — Przerwa (25 min) 
10:40 — Joanna Pałka – Ołtarz z muzykującymi aniołami – Dzieło Michaela Klahra starszego w Kaplicy pw. św. Michała w Zamku Pieskowa Skała 
11:00 — Michał Biliński – Ołtarz z muzykującymi aniołami – prace konserwatorskie 
11:20 — Terje Grøntoft – Miary zanieczyszczeń powietrza w 2022 roku w Zamku Pieskowa Skała 
11:40 — Dyskusja 
11:55 — Przerwa (1h05) 
13:00 — Magdalena Dyda – Prewencja konserwatorska 
13:20 — Marcin Strojecki – Określenie właściwej strategii ochrony dzieł sztuki na podstawie badania zmienności mikroklimatycznej 
13:40 — Witold Frąckowiak – Kondycja mykologiczno-budowlana całego Zamku Pieskowa Skała 
14:00 — Dyskusja

Po zakończonej konferencji uczestnicy zwiedzą wystawę czasową Obraz Złotego Wieku.
.
Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.
logotyp EOGlogotyp MKiDN