Konserwacja muzealiów

obraz przedstawiający grupę ludzi skupionych dookoła postaci brodatego mężczyzny, kilkoro trzyma na rękach dzieci, z prawej strony kobieta z pędzlem w ręce, dotyka obraz
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności.
Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930.

Postanowieniem traktatu ryskiego (1921) rewindykacja wielu dzieł sztuki z Rosji, wymagających pilnej restauracji, stała się przyczyną stworzenia pierwszych warsztatów w latach dwudziestych XX wieku. Położyły one podwaliny pod wyspecjalizowane nowoczesne pracownie, w których dziś profesjonalni konserwatorzy przywracają dziełom sztuki utracony blask.

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

w pracowni konseracji malarstwa, stoły z rozłożonymi obrazami i narzędziami konserwatorskimi
Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach.

Kierownik Pracowni: Katarzyna Siwczyńska

Zespół:
dr Angelika Bogdanowicz-Prus
Justyna Wyszkowska
dr Oliwia Buchwald-Zięcina
dr Małgorzata Stachurska-Barańska 
Dominik Synowiec

Pracownia Konserwacji Ram

pracownia konserwacji ram, naścianie wisi kilkanaście pustych ram, jedna na drugiej, dwie postacie - kobieta i mężczyzna, pracują przy ramie leżącej na stole
Ramy stanowią integralną część obrazów. Stare, zniszczone ramy są odnawiane i rekonstruowane. Tutaj zostają wykonane złocenia i srebrzenia w różnych technikach odpowiadających technologii danego dzieła sztuki. Wszystkie prace rekonstrukcyjne wykonywane są z zachowaniem tradycyjnych technologii.

Zespół:
Maciej Baran 
Marta Buczkowska

Sekcja Konserwacji Rzemiosła Artystycznego

grupa osób w pracowni konserwacji rzemiosła artystycznego, na stołach obiekty zabytkowe
Sekcja Konserwacji Rzemiosła Artystycznego jest integralną częścią Pracowni Konserwacji Malarstwa Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego na Wawelu. Opiece konserwatorskiej sekcji podlegają obiekty z działów: militariów, złotnictwa, metali, mebli i ceramiki, a niekiedy trafiają tu także wybrane obiekty z działu malarstwa czy rzeźby.

Kierownik Pracowni: Daniel Bednarczyk

Zespół:
Magdalena Otłowska 
Tadeusz Galant 
Maria Kisiel-Jarek 
Aleksandra Jagiełka

Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych

grupa osób w pracowni konserwacji mebli zabytkowych, na środku mebel, po prawej rzeźba drewniana na stole
Ważny element wnętrz Zamku Wawelskiego i Pieskowej Skały stanowią meble, których blask przywracają z wielkim pietyzmem konserwatorzy pracowni konserwacji mebli.

Kierownik Pracowni:Piotr Jarek 

Zespół:
Jan Oliwa 
Katarzyna Oramus
Joanna Szegda

Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry ma pod opieką zbiory grafiki, Archiwum i Bibliotekę Wawelską. Bardzo ważnym przedmiotem działalności pracowni jest konserwacja kurdybanów komnat Zamku Królewskiego.

Kierownik: Ewa Pietrzak 

Zespół:
Katarzyna Dudek

Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych

grupa osób w pracowni konserwacji zabytków archeologicznych, na stole pudełak z obiektami zabytkowymi
Wszystkie obiekty pozyskane w trakcie prac archeologicznych na terenie wzgórza wawelskiego trafiają do pracowni konserwatorskiej, gdzie przywraca im się walor ekspozycyjności.

Kierownik Pracowni:Ewa Gryglewicz

Zespół:
Barbara Kostecka 
Agnieszka Wojtasik 

Pracownia Konserwacji Tkanin Zabytkowych

w pracowni konserwacji tkanin zabytkowych, na stole rozłożona tkanina w trakcie prac konserwatorskich, stół otacza grupa konserwatorów
Jest największą i najstarszą pracownia wawelską, opiekującą się zbiorem najważniejszych arrasów królewskich oraz najliczniejszą w kraju kolekcją gobelinów i namiotów tureckich. Konserwujemy także dywany, chorągwie, makaty, kilimy i pasy kontuszowe; współpracujemy z innymi pracowniami przy realizacji obiektów posiadających elementy tekstylne.

Kierownik Pracowni: Jerzy HolcZespół:
Ewa Kalfas
Sławomir Korzeniowski 
Ewa Mardak 
Elżbieta Nowak Anna Starzak 
Karolina Szlęk 
Anna Trzepacz 
Marzena Woźniak 
Eryka Zander-Gimińska

Film "Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki".

Film "Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki" - kadr z ręką trzymającą szpachlę malarską
Film "Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki" - kadr z ręką trzymającą szpachlę malarską

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna o konserwacji zabytków, kadr z obrazem przedstawiającym przytulone twarze kobiety i dziecka
Prezentacja multimedialna o konserwacji zabytków, kadr z obrazem przedstawiającym przytulone twarze kobiety i dziecka
Prezentacja oferująca pogłębioną charakterystykę szczególnie złożonych analiz technologicznych i zabiegów konserwatorskich w trakcie konserwacji obrazu "Madonna z Dzieciątkiem i Dwoma Aniołami" przypisywanemu Sandro Botticellemu (1445–1510).

Prace konserwatorskie przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, w Zamku Królewskim na Wawelu (2009).