OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Konserwacja muzealiów

Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności.
Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930.

Postanowieniem traktatu ryskiego (1921) rewindykacja wielu dzieł sztuki z Rosji, wymagających pilnej restauracji, stała się przyczyną stworzenia pierwszych warsztatów w latach dwudziestych XX wieku. Położyły one podwaliny pod wyspecjalizowane nowoczesne pracownie, w których dziś profesjonalni konserwatorzy przywracają dziełom sztuki utracony blask.

Pracownia Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego

Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach.

Kierownik Pracowni:dr hab. Ewa Wiłkojć (główny konserwator muzealny)

Zastępca Kierownika Pracowni:dr Oliwia Buchwald-Zięcina (zastępca głównego konserwatora muzealnego) 

Zespół:
Angelika Bogdanowicz-Prus
Katarzyna Siwczyńska
dr Małgorzata Stachurska-Barańska 
Justyna Wyszkowska

Atelier fotograficzne
Jan Kietliński

Pracownia Konserwacji Ram

Ramy stanowią integralną część obrazów. Stare, zniszczone ramy są odnawiane i rekonstruowane. Tutaj zostają wykonane złocenia i srebrzenia w różnych technikach odpowiadających technologii danego dzieła sztuki. Wszystkie prace rekonstrukcyjne wykonywane są z zachowaniem tradycyjnych technologii.

Zespół:
Maciej Baran 
Marta Buczkowska

Sekcja Konserwacji Rzemiosła Artystycznego

Sekcja Konserwacji Rzemiosła Artystycznego jest integralną częścią Pracowni Konserwacji Malarstwa Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego na Wawelu. Opiece konserwatorskiej sekcji podlegają obiekty z działów: militariów, złotnictwa, metali, mebli i ceramiki, a niekiedy trafiają tu także wybrane obiekty z działu malarstwa czy rzeźby.

Kierownik Pracowni:Jan Kostecki

Zespół:
Tadeusz Galant 
Maria Kisiel-Jarek 
Stanisława Kostecka 
Magdalena Otłowska 

Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych

Ważny element wnętrz Zamku Wawelskiego i Pieskowej Skały stanowią meble, których blask przywracają z wielkim pietyzmem konserwatorzy pracowni konserwacji mebli.

Kierownik Pracowni:Piotr Jarek 

Zespół:
Piotr Ochelski 
Jan Oliwa 
Katarzyna Oramus
Włodzimierz Zimowski

Pracownia Konserwacji Papieru

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry ma pod opieką zbiory grafiki, Archiwum i Bibliotekę Wawelską. Bardzo ważnym przedmiotem działalności pracowni jest konserwacja kurdybanów komnat Zamku Królewskiego.

Zespół:
Ewa Pietrzak 

Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych

Wszystkie obiekty pozyskane w trakcie prac archeologicznych na terenie wzgórza wawelskiego trafiają do pracowni konserwatorskiej, gdzie przywraca im się walor ekspozycyjności.

Kierownik Pracowni:Ewa Gryglewicz

Zespół:
Barbara Kostecka 
Agnieszka Wojtasik 

Pracownia Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Jest największą i najstarszą pracownia wawelską, opiekującą się zbiorem najważniejszych arrasów królewskich oraz najliczniejszą w kraju kolekcją gobelinów i namiotów tureckich. Konserwujemy także dywany, chorągwie, makaty, kilimy i pasy kontuszowe; współpracujemy z innymi pracowniami przy realizacji obiektów posiadających elementy tekstylne.

Kierownik Pracowni:Jerzy Holc

Zespół:
Ewa Kalfas
Sławomir Korzeniowski 
Ewa Mardak 
Elżbieta Nowak 
Anna Starzak 
Karolina Szlęk 
Anna Trzepacz 
Marzena Woźniak 
Eryka Zander-Gimińska

Film "Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki".

Prezentacja multimedialna

Prezentacja oferująca pogłębioną charakterystykę szczególnie złożonych analiz technologicznych i zabiegów konserwatorskich w trakcie konserwacji obrazu "Madonna z Dzieciątkiem i Dwoma Aniołami" przypisywanemu Sandro Botticellemu (1445–1510).

Prace konserwatorskie przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, w Zamku Królewskim na Wawelu (2009).