Zamek nieczynny do 31 stycznia 2021

Lekcje muzealne

cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych i liceów
W ramach projektu przeprowadzono od 1 do 3 grudnia 2020 cykl 20 lekcji online (platforma Webex).
Tematyka lekcji dostosowana była do konkretnych grup wiekowych (klasy I-VII SP oraz klasy licealne).
W trakcie zajęć przedstawiono historię Wzgórza, artefakty związane z kolekcją oraz ich kontekst historyczny.

Tematy i zagadnienia
Renesans na Wawelu
/dla klasy VI
Pierwsza połowa XVI wieku to okres najważniejszych zmian dokonanych w architekturze wawelskiej rezydencji. Na podstawie renesansowych detali, motywów dekoracyjnych, wystroju wnętrz oraz wybranych dzieł uczestnicy zapoznają się z kulturą odrodzenia, z czasem i miejscem jej narodzin, ze szczególnym znaczeniem mecenatu ostatnich Jagiellonów w epoce, która w polskiej historii nazywana jest złotym wiekiem.

Przed namiotem wezyra /dla klas I-III, klasy IV
Prowadzący opowiada o bogato zdobionych namiotach tureckich, o ich funkcji i wyposażeniu, jakimi były m.in. dywany i tkaniny ozdobne. Uczniowie zapoznają się z techniką aplikacji oraz z symboliką przedstawień związanych z kulturą Bliskiego Wschodu. W kontekście bitwy pod Wiedniem omawiana jest postać króla Jana III Sobieskiego oraz wezyra Kara Mustafy. Na przykładzie eksponowanych dzieł sztuki Wschodu przybliża się funkcję wezyra jako dowódcy armii tureckiej, przynależne mu oznaki władzy oraz jego ubiór.

Legendy wawelskie /dla klas I-III
Lekcja muzealna ma na celu zaznajomić uczniów z historią i z legendami wzgórza wawelskiego,
z polską kulturą oraz z wyposażeniem ekspozycji. Podczas zajęć prowadzący przybliża sylwetki legendarnych i historycznych postaci związanych z rezydencją, a obiekty muzealne uświadamiają specyfikę oraz wyjątkowość miejsca, jakim jest Zamek Królewski.

Gawęda o rycerzu /dla klas I-III
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia szeroko pojęty obyczaj rycerski i rolę kobiet
w średniowiecznym społeczeństwie. Uczestnicy poznają obowiązki pazia i giermka oraz przebieg pasowania na rycerza. Na podstawie eksponowanych militariów uczestnicy poznają ewolucję zbroi oraz funkcję i formę wybranej broni białej.

Ceremonie dworskie /dla klas I-III
Podczas lekcji muzealnej prowadzący omawia najważniejsze ceremonie porządkujące przebieg życia dynastii królewskiej. Zajęcia przybliżają ich uroczystą oprawę i związane z nimi atrybuty władzy królewskiej, jakimi były insygnia koronacyjne. Eksponaty prezentowane na wystawie podkreślają podniosłość i rangę tych wydarzeń oraz rolę króla w dziejach państwa.

Arrasy króla Zygmunta Augusta /dla klas IV-V, VI-VIII oraz klasy licealne
Podczas zajęć poznamy bliżej postać króla Zygmunta Augusta – kolekcjonera dzieł sztuki o wspaniałym guście artystycznym. To dzięki niemu w Zamku Królewskim na Wawelu możemy podziwiać niezwykłą kolekcję arrasów – tkanin wykonanych nićmi wełnianymi, jedwabnymi, srebrnymi i złoconymi. Dowiemy się także, jak przebiegał proces ich powstania: czy był pracochłonny; z ilu etapów się składał; ilu rzemieślników i artystów brało w nim udział? Ciekawe przedstawienia kompozycji arrasów będą okazją do poznania przedstawionych tam postaci biblijnych i mitologicznych. Wraz z arrasami wyruszymy w podróż do świata przyrody, a naszymi przewodnikami będą rośliny oraz zwierzęta realne i fantastyczne.

Wawelski świat zwierząt i roślin na arrasach przedstawiony /dla klas I-III, IV-V
Podczas zajęć uczniowie poznają historię ogrodów i zwierzyńca wawelskiego, a także stan wiedzy
o przyrodzie od starożytności do czasów renesansu. Uczestnicy zaznajamiają się z gatunkami roślin
i zwierząt ukazanych na arrasach oraz obrazach będących wyposażeniem wnętrz zamkowych.

Kazimierz Wielki i jego czasy /dla klas I-III oraz IV-V
Podczas zajęć omawiana jest postać Kazimierza Wielkiego, legendy i opowieści z nią związane. Uczestnicy zapoznają się także z czasami, w których żył król, i z jego rolą w historii jako fundatora i reformatora kraju.

Strój w dobie renesansu i baroku na portretach wawelskich /dla klas IV-V
Jedwabie i aksamity, stroje haftowane złotymi i srebrnymi nićmi. Zdobne obuwie i różne nakrycia głowy, bogactwo akcesoriów. Wszystkie te elementy staną się znakiem rozpoznawczym nowożytnej mody europejskiej, dla której czymś zupełnie odmiennym będzie ubiór polskiego szlachcica. Na przykładzie portretów uczestnicy zaznajomią się z upodobaniami estetycznymi mody zachodniej i ze specyfiką stroju sarmackiego.

Pamiątki wawelskie po królu Janie III Sobieskim /dla klas IV-V, VI-VIII oraz klasy licealne
W dziejach nowożytnej Europy Jan III Sobieski znany jest jako jeden z najwybitniejszych wodzów. Po słynnej bitwie z Turkami pod Wiedniem utrwaliła się legenda polskiej husarii i sława zwycięskiego króla. Podczas lekcji uczestnicy będą się mogli zapoznać z życiem rodziny królewskiej, z wizerunkami Jana III Sobieskiego oraz z cennymi pamiątkami przywołującymi jego sukcesy wojenne i polityczne.

Życie codzienne na zamku /dla klas I-III
Celem zajęć jest przybliżenie życia codziennego dawnych mieszkańców zamku, w tym obyczaju, kultury i ceremoniału dworu królewskiego. Prowadzący zwraca uwagę na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji, omawia rolę i obowiązki postaci związanych z rezydencją, unaocznia złożoną organizację życia królewskiego. Lekcja muzealna jest ponadto znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zobrazowanej przez dzieła sztuki.