Ryciny Caraglia w zbiorach wawelskich

Archiwalne
Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu wzbogaciły się o cenne ryciny oraz plakietę autorstwa jednego z najwybitniejszych rytowników i złotników europejskiego renesansu Giana Giacoma Caraglia, który był blisko związany z dworem Zygmunta Augusta.
Ten wyjątkowy dar Zamkowi Królewskiemu na Wawelu przekazał dr Jerzy Wojciechowski wraz z małżonką Antoniną Grzegorzewską.
Ryciny stanowią odwzorowania dzieł najwybitniejszych malarzy włoskiego renesansu,
w tym Rafaela, Tycjana, Rossa Fiorentina czy Parmigianina. Należą do szczytowego okresu graficznej twórczości Caraglia i stanowią najbardziej reprezentatywne egzemplarze w jego dorobku.
Infopress