Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Tydzien Patriotyczny 2022

Archiwalne
infografika wydarzrzenia
8–13 listopada 2022
Zamek Królewski na Wawelu oraz  TAURON pragną radośnie ucz­cić Narodowe Święto Niepo­dległości „Ty­god­niem patrio­tycznym” trwa­jącym od 8 do 13 li­stopada.
Zaplano­waliśmy szereg dzia­łań, w których będzie mógł ucze­stniczyć każdy, w tym grę tere-nową i interaktywną strefę patrio­tycz­ną.
Jedną z form wyrażenia pos­tawy pa­triotycznej będzie możli­wość od­da­nia krwi na wawelskim wzgórzu już 8 listo­pada w godzinach od 9.00 do 14.30.

Szczegóły w załączonym pliku.