Modernizacja infrastruktury informatycznej

Termin realizacji zadania: 08.06.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
1 334.000 zł

Całkowita wartość zadania
1 334.000 zł