Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 1.03.2022 – 29.12.2022
Fundusz Promocji Kultury – państwowy fundusz celowy

Kwota dofinansowania: 177 269,75 zł
Całkowita wartość zadania: 507 500,00 zł

Opis zadania: Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała