Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na potrzeby Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej

Termin realizacji zadania: 28.10.2020 – 30.06.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
10 800 000 zł

Całkowita wartość zadania
11 743 918 zł