Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania: 28.10.2020 do 31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
2 940 000 zł

Całkowita wartość zadania
2 940 000 zł