Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu

Termin realizacji zadania: 07.09.2020 – 31.07.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
2 539 554 zł

Całkowita wartość zadania
2 664 454 zł