Pożegnanie

Wczoraj w nocy zmarł nasz Kolega, profesor Kazimierz Kuczman (9 II 1947-29 I 2021) .
Profesor był jednym z wybitniejszych polskich specjalistów w zakresie nowożytnego malarstwa polskiego, autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktorem i współredaktorem kilkunastu książek.

W 1984 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy "Refleksy sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym XVI wieku", napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Szablowskiego. W 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w oparciu o dorobek naukowy i książkę "Renesansowe Głowy wawelskie".

Z Zamkiem Królewskim na Wawelu był związany od 1970 roku – pracował początkowo w Dziale Wydawnictw, a w 1991 roku objął stanowisko kierownika Działu Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale wciąż kontynuował pracę naukową, angażując się jednocześnie w pracę dydaktyczną. W latach 2007-2010 był kierownikiem Katedry Kultury i Sztuki Krakowa i Małopolski w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a od 2009 roku pracował na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II gdzie w latach 2012-2016 – jako profesor nadzwyczajny – był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury.

Jego dorobek badawczy to ponad 150 pozycji bibliograficznych, dziesiątki haseł w katalogach zbiorów i katalogach wystaw czasowych. Szczególne miejsce w jego naukowych dokonaniach zajmuje opracowanie obrazów włoskich ze zbiorów Lanckorońskich – katalog, napisany wspólnie z dr Marią Skubiszewską, jest fundamentalnym opracowaniem kolekcji podarowanej w 1994 roku przez Karolinę Lanckorońską, przetłumaczonym także na języki: angielski i włoski.

Profesor współuczestniczył aktywnie w tworzeniu stałych ekspozycji w Zamku Królewskim na Wawelu oraz w zamku w Pieskowej Skale. Jego autorskim dziełem jest ekspozycja obrazów włoskich z kolekcji Lanckorońskich, otwarta na I piętrze zamku wawelskiego zwana potocznie „Studiolem Lanckorońskich”. Współtworzył wystawy czasowe, w tym również zagraniczne, spośród których ważnym dokonaniem była ekspozycja „Land of the Winged Horsemen”, prezentowana w kilku muzeach w Stanach Zjednoczonych.

W latach 1991-1996 był współredaktorem naukowym rocznika „Studia Waweliana”, w latach 1992-1998 członkiem Rady Muzealnej Zamku Królewskiego na Wawelu, w latach 1998-2002 Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a od 2004 roku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Angażował się w działalność Stowarzyszenia Historyków Sztuki – członkiem Stowarzyszenia był od 1971 roku, a w latach 1985-1989 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego. Od 1995 roku był członkiem, potem także sekretarzem, Komisji Historii Sztuki PAU.

Profesor Kuczman – dla nas po prostu Kazio – był na Wawelu zawsze obecny. Był wśród nas nawet wtedy, kiedy przeszedł na emeryturę. Z Wawelem czuł się związany od początku swojej działalności naukowej – było to dla Niego nie tylko miejsce pracy. Było to Jego miejsce na Ziemi.
Trudno pogodzić się z myślą, że już go nie zobaczymy. Ale wciąż będziemy sięgać do Jego artykułów, książek, katalogów. Kaziu, dziękujemy….

Joanna Winiewicz-Wolska
kustosz w dziale Malarstwa