Prace budowlano-konserwatorskie Małej Baszty oraz kamiennej attyki kurtyny południowej zamku.

Termin realizacji zadania: 28.04.2022 – 31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
 
Dofinansowanie: 500 000 zł
Wartość zadania: 500 000 zł

Opis zadania: Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie planowane w związku z bardzo złym stanem substancji zabytkowej Małej Baszty w budynku nr 5 Zamku Królewskiego na Wawelu oraz kamiennej attyki kurtyny południowej zamku.