Prezentacja obrazu "Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanych carów Szujskich"

Termin realizacji zadania: 7.10.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:
91 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania:
91 000,00 PLN

Opis zadania: prezentacja obrazu "Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie 1611 r. pojmanych carów Szujskich", wypożyczonego z kolekcji Muzeum Historycznego we Lwowie.