Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Realizacja działań konserwatorskich do wystawy „Obraz Złotego Wieku. Obrazy w czasach ostatnich Jagiellonów”

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 27.05.2022 – 31.12.2022
Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowanie: 250 000 zł
całkowita wartość: 250 000 zł