Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Realizacja projektu "Wyspia"

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 07.09.2022 – 31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 200 000 zł
Całkowita wartość zadania: 200 000 zł

Opis zadania: Realizacja projektu "Wyspia"