Realizacja wystawy "Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Gdańsku"

Termin realizacji zadania: 21.07.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
220 000 zł

Całkowita wartość zadania
220 000 zł