We wtorki wystawy czynne do 14:00

Realizacja wystawy „Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (1711-1762)"

Termin realizacji zadania: 14.01.2022 r. – 30.09.2022 r.
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania:
180 000 PLN

Całkowita wartość zadania:
180 000 PLN

Opis zadania: Realizacja wystawy „Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (1711-1762)"