Realizacja wystawy „Uccello i arcydzieła renesansu z kolekcji Lanckorońskich”

Termin realizacji zadania: 14.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania:
800 000 PLN

Całkowita wartość zadania:
800 000 PLN

Opis zadania: Realizacja wystawy „Uccello i arcydzieła renesansu z kolekcji Lanckorońskich” (tytuł roboczy)