Rewaloryzacja Drogi Fortecznej pod Kurzą Stopką wraz z konserwacją elementów fortyfikacji mostka i bramy warownej prowadzących do Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 01.07.2023 – 31.12.2025
Środki dotacji zostaną wykorzystane na: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie wykopu archeologicznego wraz z jego zabezpieczeniem, prace budowlane i drogowe na Drodze Fortecznej, prace budowlane przy remoncie mostu, prace konserwatorskie i rekonstrukcję brakujących elementów mostu, prace konserwatorskie bramy fortecznej.

Wartość dofinansowania: 1.316.666,00 zł
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego