Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Sklep

Oferta wydawnicza Zamku obejmuje prace naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii sztuki, historii, archeologii i dyscyplin pokrewnych, a także przewodniki oraz materiały źródłowe i edukacyjne, katalogi wystaw i katalogi zbiorów.

W dziale "pamiątki i upominki" można znaleźć gadżety z motywami wawelskimi, płyty z koncertów, drobne wydawnictwa pamiątkowe (torby, zakładki, pocztówki i inne).

Zapraszamy!

Nowości

Polecamy