W Lipcu i Sierpniu ekspozycje Zamku czynne do 19.00