We wtorki wystawy czynne do 14:00

O e-sklepie

Esklep (sklep internetowy) to miejsce na stronie internetowej o adresie http://wawel.krakow.pl/sklep, z pomocą którego Sprzedający - Zamek Królewski na Wawelu prowadzi działalność handlową polegająca na sprzedaży produktów (gł. publikacji książkowych) wytworzonych przez Zamek, do których Zamek posiada wszelkie prawa umożliwiające ich rozpowszechnianie i sprzedaż oraz produkty, do których Zamek nabył prawo rozpowszechniania na podstawie umów zawartych z odpowiednimi podmiotami.
Dane Sprzedającego:
Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP 675-000-44-59, Regon 000276009, RIK 21/92, e-mail: zamek@wawel.org.pl, tel. 12 422 51 55.