We wtorki wystawy czynne do 14:00

Regulamin e-sklepu

Regulamin sklepu internetowego Zamku Królewskiego na Wawelu
I. Informacje ogólne
 1. Sklep Internetowy Zamku Królewskiego na Wawelu mieszczący się pod adresem www.wawel.krakow.pl/sklep (zwany dalej e-sklepem) jest prowadzony przez Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP 675-000-44-59, REGON 000276009, RIK 21/92, e-mail: zamek@wawelzamek.pl, tel. 12 422 51 55 (zwanym dalej Zamkiem).
 2. Za pośrednictwem e-sklepu prowadzona jest, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, sprzedaż produktów wytworzonych przez Zamek bądź co do których Zamek posiada prawo do ich rozpowszechniania oraz sprzedaży (w tym, przede wszystkim, publikacji książkowych i elektronicznych). Produkty te w dalszej części niniejszego Regulaminu określane są jako towar.
 3. Kupującym jest każdy kto realizuje zakup w e-sklepie drogą elektroniczną.
 4. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Prezentacja towarów w e-sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
 6. Ceny towaru wystawionego do sprzedaży w e-sklepie są cenami detalicznymi (brutto) w PLN i nie podlegają negocjacji.
 7. Z uwagi za zróżnicowane koszty dostawy zagranicznej e-sklep realizuje sprzedaż w systemie automatycznym (kliknięcie w koszyk) wyłącznie dla klientów z Polski. Sprzedaż i wysyłka towarów za granicę jest możliwa opcjonalnie po wstępnym zapytaniu klienta o koszty towaru i wysyłki skierowanym na e-mail: esklep@wawelzamek.pl. Klient po zapoznaniu się z kosztami przesyłki akceptuje je i składa zamówienie ręcznie z pomocą poczty elektronicznej na adres e-sklepu.
II. Składanie i realizacja zamówień
 1. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. E-sklep realizuje zamówienia w dni robocze w godzinach 8.30-15.30.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór towarów i podanie wymaganych danych osobowych* (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu oraz adres, w przypadku firm także numer NIP) niezbędnych do dalszej realizacji zamówienia. W przypadku, gdy adres na który ma zostać wysłany zamówiony towar różni się od adresu zamieszkania (siedziby) Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu niż adres zamieszkania (siedziby) w celu poprawnej realizacji dostawy. Po skompletowaniu towarów Kupujący ma możliwość sprawdzenia koszyka i kosztów dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem decyzji o zakupie.
 3. Natychmiast po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane na podany podczas realizowania zakupu adres e-mail z opisem sposobu realizacji zamówienia (potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa niżej).
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia w terminie do 10 dni roboczych. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-sklep.
 5. Przez zakończenie realizacji zamówienia rozumie się wysłanie towaru. Czas zakończenia realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 6. Ceny towaru podane na stronie internetowej e-sklepu są wiążące na dzień składania zamówienia przez Kupującego.
III. Formy zapłaty za zamówienie. Sposoby i koszty dostawy
 1. E-sklep oferuje następujące możliwości zapłaty za zamówienie:
  a) przelewem na rachunek bankowy e-sklepu nr 75 1130 1150 0012 1269 5620 0005
  b) w Banku Gospodarstwa Krajowego, O/Kraków, którego właścicielem jest Zamek;
  c) za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu, które to transakcje przeprowadzane są za 
  d) pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 2. Dostarczenie towaru Kupującemu przez e-sklep odbywa się wyłącznie w drodze wysyłkowej.
 3. Przesyłki krajowe.
  Dostawa towarów realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej; w wersjach określanych przez Pocztę Polska jako paczka priorytetowa oraz Paczka+, Ekspres (w zależności od opcji zakupu).
  Usługa Ekspres nie jest realizowana przez Pocztę Polską na terenie całego kraju, co nie zmienia kosztów wysyłki (przy wysyłce zawsze zaznaczona zostaje opcja Ekspres).
  Możliwa maksymalna waga przesyłki jednorazowej do 20 kg (przy automatycznym zakupie za pomocą kliknięcia w koszyk).
 4. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z obsługą e-sklepu. Koszty oraz czas dostawy są ustalane indywidualnie.
 5. Czas dostawy jest zależny od Poczty Polskiej i wynosi (wg oferty Poczty Polskiej) w przypadku przesyłki krajowej 1-3 dni roboczych. W przypadku przesyłek zagranicznych (paczki zagraniczne priorytetowe) czas dostawy zależy od pracy Poczty Polskiej oraz firm poza granicami kraju i jest zróżnicowany w zależności od kraju przeznaczenia.
 6. Koszty dostawy. Dla przesyłki o wadze do 20 kg e-sklep automatycznie oblicza cenę dostawy wyliczoną dla towaru umieszczonego w koszyku, w oparciu o cennik dostawy towarów wg cennika Poczty Polskiej opublikowanego w Internecie na stronie http://cennik.poczta-polska.pl, który za podstawę kalkulacji opłaty za usługę przyjmuje wagę oraz gabaryt przesyłki. Ceną dostawy obowiązującą dla Kupującego jest cena dostawy zaakceptowana w momencie ostatecznego potwierdzenia zakupu podczas procedury zakupu realizowanej przez Kupującego na stronie internetowej e-sklepu.
 7. Koszty dostawy przesyłek na terenie Polski mieszczą się w następujących granicach:
  a) Paczka priorytetowa: 15 zł – 26 zł *
  b) Paczka+, Ekspres (przesyłka o wadze większej niż 10kg) 16,50 – 34 zł **
  */** Uwaga: standardowo wszystkie paczki są nadawane jako paczka priorytetowa lub 
  Paczka+, Ekpres, jednak Poczta Polska nie zapewnia realizacji usługi Ekspres na terenie całego kraju.
 8. Jeżeli klient składając zamówienie przekroczy wagę przesyłki wynoszącą 20 kg, musi złożyć następne zamówienie lub skontaktować się z e-sklepem celu uzgodnienia możliwości oraz ceny dostawy poza systemem sprzedaży automatycznej.
IV. Zwroty towaru i reklamacje

Zwroty towaru
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom nie będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu. Plik do pobrania znajduje się poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy e-sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.
 5. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w przypadku gdy są to nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.
Reklamacje
 1. E-sklep jest zobowiązany dostarczyć towar nie posiadający wad.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem, rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z e-sklepem.
 3. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem (w rozumieniu pkt I.4 niniejszego regulaminu), zastosowanie znajdują poniższe punkty 4-9.
 4. E-sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania.
 5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. W miarę możliwości do składanej reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę lub inne potwierdzenie zakupu), co ułatwi jej rozpatrzenie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.
 6. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).
V. Informacje uzupełniające
 1. Każdy towar sprzedany za pośrednictwem e-sklepu jest zaopatrzony w fakturę wystawioną na adres podany podczas składania zamówienia i określony jako prywatny adres Kupującego lub adres firmowy pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza. Podane do faktury dane Kupującego nie muszą się pokrywać z adresem dostawy, który może zostać podany osobno.
 2. Informujemy, że w przypadku zwrotu niedoręczonej przesyłki do Zamku z powodu podania przez Kupującego błędnego adresu dostawy, Kupujący może zostać obciążony poniesionymi przez e-sklep kosztami wynikającymi z opłat pocztowych wg cennika Poczty Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2015. Zmienione zapisy regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dniu jego wejścia w życie.
Zamek Królewski na Wawelu, 10 czerwca 2015
aktualizacje: 09.08.2018 / 02.10.2018/27.01.2021

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

⇒ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Kupującego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w Sklepie internetowym Zamku (e-sklepie), a także w celach marketingu produktów i usług Zamku o ile Kupujący wyraził na to zgodę.
Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, a także może zażądać ich usunięcia z baz danych Zamku. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępnianie innym odbiorcom.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Do pobrania