Upamiętnienie Traktatu Ryskiego. Powrót dziedzictwa.

Termin realizacji zadania: 10.06.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022

Kwota dofinansowania
212 500 zł

Całkowita wartość zadania
212 500 zł