Wawel Otwarty – dostępność cyfrowa Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania: 27.07.2021 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
1 822.559 zł

Całkowita wartość zadania
1 822.559 zł