Wawel Podziemny

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 22.03.2022-31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł
Całkowita wartość zadania: 2 022 200 zł

Opis zadania: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń oraz projektów aranżacji ekspozycji dla celów udostępnienia dla zwiedzających przestrzeni rezerwatów archeologiczno-architektonicznych w obrębie Międzymurza oraz pomieszczeń Lapidarium w piwnicach skrzydła wschodniego Zamku Królewskiego na Wawelu.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego