Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu

konferencja naukowa

infografika wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na obrady drugiej – po zeszłorocznych obradach poświęconych XVIII stuleciu na Wawelu – konferencji naukowej z cyklu Sympozja wawelskie, której celem będzie ukazanie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z XVI-wieczną rezydencją królewską oraz katedrą krakowską. W trakcie konferencji poruszone zostaną aspekty związane nie tylko z renesansową przebudową zamku królewskiego, ale również z osobistościami powiązanymi z dworem królewskim, patronatem artystycznym – nie tylko w kręgu dworskim, ale również kapituły krakowskiej a także ceremonii i obyczajów, które zaobserwować można było na XVI-wiecznym wzgórzu wawelskim. Osobną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami pochodzącymi z XVI stulecia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz ich konserwacją.

23–25 listopada 2023
Centrum Wystawowo-Konferencyjne
wstęp wolny
pełny program konferencji