Wydanie nowych publikacji Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania: 14.01.2022 – 31.12 2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:
500 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania:
500 000,00 PLN

Opis zadania: Wydanie nowych publikacji Zamku Królewskiego na Wawelu:
 1. Publikacja edukacyjna dla dzieci do Nowego Zamku
 2. Wawel. Zamek królewski i katedra, wersja polska
 3. Wawel. Zamek królewski i katedra, wersja angielska
 4. Najpiękniejsze w Skarbcu, wersja polska
 5. Najpiękniejsze w Skarbcu, wersja angielska
 6. Porcelana miśnieńska w zbiorach ZKW. Katalog zbiorów
 7. Złotnictwo augsburskie w zbiorach ZKW. Katalog zbiorów
 8. Miedź w zbiorach ZKW. Katalog zbiorów
 9. Publikacja edukacyjna o kulturze renesansu
 10. Artbook publikacja edukacyjna do Skarbca
 11. Hełmy w zbiorach ZKW. Katalog zbiorów