20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Dary, trofea, utracone skarby

Dla seniorów , Gra terenowa
infografika
WEEKEND DLA SENIORÓW z grą muzealną
Trasę i koncepcję gry oparto na wiedzy na temat cennych eksponatów rozlokowanych w dwunastu salach Skarbca Koronnego. Podczas gry muzealnej grupy biorące w niej udział (maksymalnie do 5 osób) przemieszczają się samodzielnie po Skarbcu  w poszukiwaniu informacji o osobistych pamiątkach zachowanych po królach, dyplomatycznych darach czy cennych artefaktach ofiarowanych na Wawel przez magnackie rody. Uczestnicy dowiedzą się, jaki wyjątkowy znak suwerenności państwowej zachował się do naszych czasów, który z polskich królów otrzymał najwięcej zaszczytnych wyróżnień, a także jakie cenne przedmioty dawnego Skarbca Koronnego ocalały po grabieży wojsk pruskich w 1795 roku.
  • trasa gry: wybrane sale Skarbca Koronnego
  • godziny rozpoczęcia gry – do wyboru: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00 (ostatnia tura kończy się o 14:45)
  • czas trwania gry: 90 minut
  • opłata za udział: 50 zł – cena biletu dla całej grupy (liczebność grupy – maksymalnie do 5 osób)

  • przed rozpoczęciem gry każda grupa zgłasza się z ważnym biletem przed wejściem do Skarbca Koronnego, gdzie otrzyma wszelkie potrzebne informacje organizacyjne oraz bezpłatny egzemplarz gry z zadaniami (1 książeczka na grupę); zadania należy wykonywać w kolejności zamieszczenia ich na kartach zadań.
Koncepcja, nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Bożena Litewka / Dział Edukacji
 
Podczas gry, w wybrane dni będą wykonywane fotografie dokumentujące wydarzenie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Zamku Królewskiego na Wawelu; więcej o przetwarzaniu danych osobowych w naszej instytucji: https://wawel.krakow.pl/rodo