Dary, trofea, utracone skarby

Cykl: Gra terenowa

Dla seniorów , Gra terenowa
infografika
WEEKEND DLA SENIORÓW z grą muzealną
Trasę i koncepcję gry oparto na wiedzy na temat cennych eksponatów rozlokowanych w dwunastu salach Skarbca Koronnego. Podczas gry muzealnej grupy biorące w niej udział (maksymalnie do 5 osób) przemieszczają się samodzielnie po Skarbcu  w poszukiwaniu informacji o osobistych pamiątkach zachowanych po królach, dyplomatycznych darach czy cennych artefaktach ofiarowanych na Wawel przez magnackie rody. Uczestnicy dowiedzą się, jaki wyjątkowy znak suwerenności państwowej zachował się do naszych czasów, który z polskich królów otrzymał najwięcej zaszczytnych wyróżnień, a także jakie cenne przedmioty dawnego Skarbca Koronnego ocalały po grabieży wojsk pruskich w 1795 roku.
Koncepcja, nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Bożena Litewka / Dział Edukacji
 
Podczas gry, w wybrane dni będą wykonywane fotografie dokumentujące wydarzenie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Zamku Królewskiego na Wawelu; więcej o przetwarzaniu danych osobowych w naszej instytucji: https://wawel.krakow.pl/rodo