„Siedzieć jak na tureckim kazaniu” – warsztat kulturowy

Cykl: Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie

Wystawa: Sztuka Wschodu. Namioty tureckie

Warsztat
Spotkanie podczas którego słuchacze dowiedzą się dlaczego język turecki wydaje się Polakom trudny oraz z jakiego powodu nie jest to prawda!
  • różnice między gramatyką języka polskiego a tureckiego (fleksja vs aglutynacja; harmonia samogłoskowa)
  • podstawowe słownictwo tureckie i zwroty grzecznościowe
  • tureckie zapożyczenia w języku polskim
  • te warsztaty są podzielone na dwie części: jedna stricte językowa, podstawy tureckiego a druga – ciekawostki, zapożyczenia tureckie w polskim, kontakty kulturowe polsko-tureckie
Prowadzenie: mgr Agata Pawlina – absolwentka Filologii Orientalnej ‒ Turkologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obecnie doktorantka Wydziału Filologicznego UJ w specjalności językoznawczej przy Katedrze Turkologii UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień wiązanych
z językiem tureckim i osmańsko-tureckim oraz szeroko pojętą kulturą muzyczną Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji.
Ponadto, w latach 2018-2022 jest kierownikiem projektu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Życie muzyczne w pałacu tureckiego sułtana w XVII wieku, na podstawie wspomnień Wojciecha Bobowskiego (vel. Ali Ufki, Bobovius). Uczy języka tureckiego nie tylko w ramach obowiązków doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także w ramach kursów językowych opartych na autorskim programie nauczania, organizowanych przez firmę Artaga Sp. z o.o. w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu
godz. 10.30
transmisja na Fb, z namiotu edukacyjnego