Wawel migrujący

Dla rodzin z dziećmi , Warsztat
infografika
warsztaty z Salam Lab
Słyszymy dziś często, że żyjemy w czasach wielkich migracji. Ale czy to zjawisko jest charakterystyczne wyłącznie dla naszych czasów? Na warsztatach odkryjemy nie tylko migracyjną tożsamość Wawelu, ale również nas samych. Zastanowimy się, czy przedmioty mogą migrować i jak wpływają na nas. W ramach warsztatów plastycznych stworzymy mapy naszych migracyjnych tożsamości.
  • udział bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz
  • udział dziecka możliwy jest jedynie z opiekunem; opiekun zobowiązany jest do zarejestrowania udziału w zajęciach dla siebie i dla dziecka; jeden dorosły uczestnik może sprawować opiekę maksymalnie nad dwojgiem dzieci
  • dziedziniec arkadowy – wejście do Reprezentacyjnych Komnat Królewskich
  • prowadzenie: Blanka Błaszczak-Rozenbaum oraz Monika Zielińska ze Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab

Wydarzenie współorganizowane przez Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska.

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab
Organizacja działa od 2021 roku na rzecz budowania mostów i kultury spotkania między różnymi społecznościami narodowościowymi oraz wyznaniowymi. Promuje rzetelne informacje na temat różnych kultur, mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych. Prowadzi działania medialne, pomocowo-interwencyjne oraz edukacyjne.
Celem stowarzyszenia jest przełamywanie stereotypów, rozbijanie czarno-białych schematów postrzegania świata i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia. Dział Edukacji prowadzi warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, edukatorów i edukatorek, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i studentek, a także dla grup spoza środowiska szkolnego.
Na zdjęciach uczestnicy warsztatu Wawel migrujący