Wawel nieorientalny

Cykl: Wawel Wielokulturowy

Dla rodzin z dziećmi , Warsztat
infografika
warsztaty z Salam Lab
W czasie warsztatów odkryjemy tajniki XVIII-wiecznej porcelany i porozmawiamy o znaczeniu słowa „orientalizm”. Czym jest styl kakiemon? A czym imari? Jak w XVIII wieku przedstawiano poszczególne kontynenty? Czym był (i jest nadal) orientalizm i gdzie możemy go spotkać we współczesnym świecie? W czasie warsztatów plastycznych przetworzymy metodą kolażu orientalizujące dzieła sztuki.
  • udział bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz
  • udział dziecka możliwy jest jedynie z opiekunem; opiekun zobowiązany jest do zarejestrowania udziału w zajęciach dla siebie i dla dziecka; jeden dorosły uczestnik może sprawować opiekę maksymalnie nad dwojgiem dzieci
  • dziedziniec arkadowy – wejście do Reprezentacyjnych Komnat Królewskich
  • prowadzenie: Blanka Błaszczak-Rozenbaum oraz Monika Zielińska ze Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab

Wydarzenie współorganizowane przez Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska.

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab
Organizacja działa od 2021 roku na rzecz budowania mostów i kultury spotkania między różnymi społecznościami narodowościowymi oraz wyznaniowymi. Promuje rzetelne informacje na temat różnych kultur, mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych. Prowadzi działania medialne, pomocowo-interwencyjne oraz edukacyjne.
Celem stowarzyszenia jest przełamywanie stereotypów, rozbijanie czarno-białych schematów postrzegania świata i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia. Dział Edukacji prowadzi warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, edukatorów i edukatorek, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i studentek, a także dla grup spoza środowiska szkolnego.