Z Sobieskim pod Wiedeń

Edukacja
Seminarium dla przyszłych nauczycieli historii
Serdecznie zapraszamy studentów, przyszłych nauczycieli historii, do udziału w seminarium o charakterze warsztatowym, organizowanym przez Zamek Królewski na Wawelu. Celem zajęć jest przedstawienie bogactwa wątków, które możemy rozpatrywać w kontekście wawelskich kolekcji muzealnych oraz wspólne zastanowienie się nad możliwościami ich wykorzystania w edukacji szkolnej.

W 2023 roku wypada 340. rocznica wielkiego zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad armią turecką. Tematem naszego spotkania będą zabytki związane z odsieczą wiedeńską, znajdujące się w zbiorach Zamku Królewskiego. Uczestnicy seminarium wysłuchają wykładu wprowadzającego, poświęconego wzgórzu wawelskiemu jako miejscu pamięci o bitwie wiedeńskiej i będą mieli okazję zobaczyć wybrane eksponaty na wystawie Sztuka Wschodu. Namioty tureckie i w Skarbcu Koronnym pod opieką kustoszy. Następnie, na podstawie zdobytej wiedzy i literatury pomocniczej wezmą udział w warsztatach, mających na celu opracowanie materiałów edukacyjnych do zajęć szkolnych, skierowanych do różnych grup wiekowych. Na koniec przewidziana jest dyskusja podsumowująca seminarium.
 
ZAPISY:
Zapisów można dokonywać w terminie 27.02.–12.03.2023, wysyłając zgłoszenie na adres: gmultan@wawelzamek.pl 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę uczelni oraz rok studiów.
Limit uczestników: 25 osób.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Wydarzenie jest bezpłatne.
Koordynatorka: Gabriela Multan, Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.
 

Program seminarium

 
09:30–09:45 Powitanie uczestników
Miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne (I piętro)
 
09:45–10:30
Wykład: Rola katedry krakowskiej w kształtowaniu tradycji odsieczy wiedeńskiej
Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski, Dział Militariów Zamku Królewskiego na Wawelu
Miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne (I piętro)

Katedra krakowska już w średniowieczu pełniła funkcję tzw. miejsca trofealnego. Władysław Jagiełło złożył w 1411 roku przy ołtarzu św. Stanisława chorągwie krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem. Od tego czasu wielokrotnie zawieszano w tym miejscu zdobyte na wrogach znaki wojenne (poza chorągwiami także buńczuki). W tę tradycję wpisał się król Jan III Sobieski, który osobiście przywiózł na Wawel chorągiew turecką wziętą 12 września 1683 roku pod Wiedniem. Wydarzenie to zostało upamiętnione okazałą marmurową tablicą fundacji kapituły krakowskiej i biskupa Jana Małachowskiego. Przy łaskami słynącym krucyfiksie zawisło strzemię wielkiego wezyra Kara Mustafy przysłane przez monarchę z wiadomością o klęsce Turków. Pamięć o królu i jego zwycięstwie utrwalił wzniesiony w 3. ćwierci wieku XVIII pomnik nagrobny fundacji Michała Kazimierza Radziwiłła. W setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej król Stanisław August Poniatowski ufundował w krypcie św. Leonarda nowy klasycystyczny sarkofag na pomieszczenie doczesnych szczątków swego poprzednika na tronie polskim. Kolejne rocznice bitwy pod Wiedniem (1883, 1983) były uroczyście obchodzone w Krakowie – centralne miejsce w programie tych jubileuszy zajmowało nawiedzenie grobu Jana III Sobieskiego.
Po wykładzie przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.
 
10:45–12:15 Zwiedzanie wystaw Sztuka Wschodu. Namioty tureckie, Skarbiec Koronny
Prowadzenie: Magdalena Ozga (Dział Tkanin), Krzysztof Czyżewski (Dział Militariów).
 
12:30–12:45 Przerwa kawowa
Miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne (I piętro).
 
12:45–15:15 
Warsztaty: Jak opowiadać o heroicznej przeszłości – trofea wiedeńskie w edukacji szkolnej
Prowadzenie: Gabriela Multan, Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu
Miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne (I piętro)

Podczas warsztatów wspólnie opracujemy wybrane materiały edukacyjne, dotyczące tematyki odsieczy wiedeńskiej i związanych z nią cennych zabytków. Będą to zarówno karty pracy, konspekty lekcji, quizy oraz wiele innych wskazówek dydaktycznych. Na koniec podejmiemy dyskusję o możliwościach ich zastosowania podczas lekcji historii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Po warsztatach przewidziana jest dyskusja i podsumowanie seminarium.