Bilet roczny

Unikalny bilet dla wielbicieli Zamku Królewskiego na Wawelu, którzy chcą odwiedzać Wzgórze Wawelskie nieomal każdego dnia!

Bilet, w formie imiennej karty plastikowej, uprawnia do nielimitowanego wejścia na wszystkie dostępne wystawy stałe, sezonowe i czasowe Zamku Królewskiego na Wawelu (oprócz tras i zwiedzania z przewodnikiem w cenie oraz bez wydarzeń specjalnych). 
Posiadacz biletu rocznego może dodatkowo dokonywać w Biurze Rezerwacji zakupu usługi przewodnickiej.
Bilet jest ważny przez okres jednego roku od daty zakupu, w godzinach udostępniania wystaw Zamku.
Oferta jest ograniczona ilościowo. 
 
Zakup biletu
Osoba zainteresowana zakupem musi wypełnić formularz. Formularze wydawane są w punkcie informacji, kasie biletowej oraz w Biurze Rezerwacji (punkty znajdują się w Centrum Promocji i Informacji).
Wypełniony formularz należy złożyć w kasie biletowej lub Biurze Rezerwacji (tu można otrzymać fakturę) i uiścić opłatę.
Po dokonaniu opłaty kupujący otrzyma bilet tymczasowy, który do czasu odebrania karty upoważnia do wstępu na wystawy.

Odbiór biletu w formie imiennej karty plastikowej nastąpi w kasie biletowej  –  w terminie uzgodnionym z obsługą podczas uiszczania opłaty (do pięciu dni od daty zakupu).
 
Wejście na wystawy
Właściciel biletu kieruje się od razu (bez pobierania dodatkowych biletów w kasach) do recepcji wybranej wystawy. Wstęp odbywa się zgodnie z kolejnością oczekujących osób i jest regulowane przez pracowników recepcji poszczególnych wystaw.
Przy wejściu na wystawę należy okazać dokument tożsamości oraz w przypadku biletu ulgowego – uprawnienia do ulgi.
 
Prosimy o zapoznanie się  REGULAMINEM, który szczegółowo omawia warunki korzystania z biletu rocznego.