Godziny i bilety

wstęp 7 zł

codziennie

01 maj - 31 paź

IX

10:30–18:00, ostatnie wejście o 17:40

X

9:30–17:00, ostatnie wejście o 16:40

Trasa sezonowa

Smocza Jama

Smocza Jama – legendarna jaskinia w zachodnim zboczu Wawelu jest jedną z większych osobliwości wzgórza. Powstała około 12 milionów lat temu w wyniku krasowie­nia skały jurajskiej.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Tajemnicze komory pełne zagłębień skalnych i szczelin tworzą niepowtarzalny nastrój. Długość pieczary wynosi 270 m, a dostępna trasa turystyczna 81 m. Zwiedzanie rozpoczyna się na terenie wzgórza w pobliżu baszty Złodziejskiej. W ceglanej wieżyczce (dawnej studni austriackiej) znajduje się klatka schodowa.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Pierwsza komora, położona najniżej, jeszcze w XIX wieku była zalana wodą, którą czerpano dla potrzeb mieszkańców wzgórza.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Druga, największa z komór jest nakryta w najwyższej partii ceglaną kopułą z roku 1830. Zamyka ona otwór w stropie, przez który w roku 1829 dostał się do jaskini historyk Ambroży Grabowski. W wiekach XVII i XVIII część komory służyła jako magazyn i sala biesiadna karczmy znajdującej się nad brzegiem Wisły, przed dolnym wejściem.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Ostatnia komora, o skalnym stropie podtrzymywanym przez dwa ceglane filary, jest wyjątkowo urozmaicona skalnymi występami, kominami i szczelinami krasowymi. Niegdyś była tu sala karczmy.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Po wyjściu z jaskini stajemy na wiślanym bulwarze przed rzeźbą Smok Wawelski dłuta Bronisława Chromego z roku 1972.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

Najstarszą wersję legendy o smoku wawelskim, związaną z mitycznym początkiem Krakowa, znajdujemy w Kronice Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, z przełomu XII i XIII wieku.
„Był bowiem w załomach pewnej skały okrutnie srogi potwór, którego niektórzy zwać zwykli całożercą. Żarłoczności jego każdego tygodnia, według wyliczenia dni, należała się określona liczba bydła. Jeśliby mieszkańcy nie dostarczyli, niby jakichś ofiar, to byliby przez potwora ukarani utratą tyluż głów ludzkich. Grakch [Krak], nie mogąc znieść tej klęski [...] skrycie synów wezwawszy, przedstawił [im swój] zamiar, radę przedłożył [...]. Na to oni: [...] Do ciebie należy władza rozkazywania, do nas konieczność posłuchu".
Trasa sezonowa

Smocza Jama

„...Gdy więc doświadczyli po wielekroć otwartej męskiej walki i daremnej najczęściej próby sił, zmuszeni zostali wreszcie uciec się do podstępu. Bowiem zamiast bydląt podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, wypchane zapaloną siarką. I skoro połknął je z wielką łapczywością całożerca zadusił się od buchających wewnątrz płomieni. I zaraz potem młodszy napadł i zgładził brata, wspólnika zwycięstwa i królestwa, nie jako towarzysza, lecz jako rywala. Łże, jakoby zabił go potwór, ojciec jednak radośnie przyjmuje go jako zwycięzcę [...]. Tak oto młodszy Grakch przejmuje władzę po ojcu, dziedzic zbrodniczy! Atoli dłużej skalany był bratobójstwem niż odznaczony władzą. Gdy bowiem wkrótce potem oszustwo wyszło na jaw, gwoli kary za zbrodnię skazany został na wieczne wygnanie [...].”
Trasa sezonowa

Smocza Jama

„A owszem, na skale całożercy wnet założono sławne miasto, od imienia Grakcha nazwane Grakchovia, aby wiecznie żyła pamięć Grakcha. I póty nie zaprzestano obrzędów pogrzebowych, póki nie zostały zamknięte ukończeniem (budowy) miasta. Niektórzy nazwali je Krakowem od krakania kruków, które zleciały się tam do ścierwa potwora”.

Jan Długosz zmienił wersję podania, pisząc, że sam król Krak rozprawił się ze smokiem. W końcu w. XVI Joachim Bielski do legendy wprowadził postać przebiegłego szewca Skuby; jest to dziś najpopularniejszą wersją podania.
Trasa sezonowa

Smocza Jama

przewiń w dół