Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania: 28.10.2020 – 31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
2 263 975 zł

Całkowita wartość zadania
3 419 115 zł