Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji więźby dachowej w Zamku w Pieskowej Skale

Termin realizacji zadania: 07.09.2020 – 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
400 000 zł

Całkowita wartość zadania
400 000 zł