Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji więźby dachowej w Zamku w Pieskowej Skale

Termin realizacji zadania: 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania
340 000 zł

Całkowita wartość zadania
340 000 zł