Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Zakup obrazu Tycjana oraz serii sześciu flamandzkich gobelinów

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 22 lipca 2022 – 31 grudnia 2022
Zakup obrazu „Alegoria miłości” wykonanego przez Tycjana (Tiziano Veccellio) (1480/1490-1576) oraz serii sześciu flamandzkich gobelinów

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
dofinansowanie: 9.480.000 zł
całkowita wartość: 9.480.000 zł