Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„Dostawa dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych (aparatów fotograficznych, generatorów błysku i lamp, wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem)”-nr postępowania: DZP-282-18/21

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania