„Dostawa dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych (aparatów fotograficznych, generatorów błysku i lamp, wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem)”-nr postępowania: DZP-282-18/21

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania