Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„Dostawa dwóch serwerów i dwóch zasilaczy awaryjnych UPS wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz dostawa wraz z wdrożeniem systemu zarządzania siecią komputerową DNS/DHCP/IPAM (DDI) i oprogramowania do wirtualizacji”- nr postępowania: DZZP-282-16/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania