20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki” - nr postępowania DZZP-282-27/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania