20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Dostawa i wdrożenie w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki i jego oddziałach systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, usług oraz produktów.” - postępowanie nr DZP-282-8/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowymInformacja o wszczęciu postępowania

Dokumentacja postępowania zamieszczona została na platformie zakupowej dostępnej pod
adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu