Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„Dostawa i wdrożenie w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki i jego oddziałach systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, usług oraz produktów.” - postępowanie nr DZP-282-8/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowymInformacja o wszczęciu postępowania

Dokumentacja postępowania zamieszczona została na platformie zakupowej dostępnej pod
adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu