„Dostawa i wdrożenie w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie instytucją”. nr postępowania: DZP-282-7/22

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania