„Dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki sieciowych urządzeń typu Firewall do ochrony sieci komputerowych LAN, urządzenia do zapisywania zdarzeń i raportowania oraz punktów dostępowych”

numer postępowania: DZP-282-28/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.

Informacja o wszczęciu postępowania