20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Dostawa, instalacja i wdrożenie w siedzibie Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki systemu złożonego z: jednej macierzy, jednego serwera plików NAS, dwóch serwerów sprzętowych, jednego zasilacza awaryjnego UPS oraz oprogramowania do...

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

DZP-282-30/21

Informacja o wszczęciu postępowania

„Dostawa, instalacja i wdrożenie w siedzibie Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów
Sztuki systemu złożonego z: jednej macierzy, jednego serwera plików NAS, dwóch serwerów
sprzętowych, jednego zasilacza awaryjnego UPS oraz oprogramowania do wirtualizacji”.