20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Dostawa kompletnego systemu audio-wizualnego (AV) wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb wystawy stałej Nowego Skarbca Koronnego”.- nr postępowania DZP-282-9/22

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja o wszczęciu postępowania