Dostawa kompletnego systemu monitorowania przepływu turystów na wzgórzu wawelskim - sprawa nr DZP-282-5/22