„DOSTAWA KOMPLETNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA EKSPOZYCYJNEGO I PODSTAWOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB WYSTAWY STAŁEJ SKARBCA KORONNEGO” - nr postępowania: DZZP-282-19/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania