Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„DOSTAWA KOMPLETNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA EKSPOZYCYJNEGO I PODSTAWOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB WYSTAWY STAŁEJ SKARBCA KORONNEGO” - nr postępowania: DZZP-282-19/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania